Scarlet Blue – the Challenger Company
Kijkt kritisch naar de algemene verhoudingen tussen bedrijven in de economie of in één bepaalde sector. Vaak wordt een sector gedomineerd door één of een paar marktleiders met daarnaast een aantal kleinere concurrenten die proberen het hoofd boven water te houden. Scarlet Blue geeft advies om kleinere spelers meer kracht te geven zodat ze hun waarde en marktaandeel doen stijgen. Het doel is het evenwicht te herstellen. Meer evenwicht zorgt voor meer concurrentie. Meer concurrentie zorgt voor een betere service en betere prijzen voor de klant (consument of bedrijf).
De ervaring die Scarlet Blue jarenlang concreet heeft opgebouwd zorgt ervoor dat met specifieke initiatieven en beperkte middelen commerciële resultaten worden bereikt.
Voorbeelden van “Challengers” zijn stilaan niet meer op één hand te tellen. 10 jaar geleden ontstond de grootste en meest bekende challenger van België. BASE werd de uitdager van Belgacom, en koos ervoor om zich te differentiëren. Mensen van Scarlet Blue hebben die groei van BASE begeleid en gemanaged. Ondertussen zijn er ook andere challengers opgestaan in België. In de elektriciteitssector woedt de strijd in alle hevigheid, maar ook in andere sectoren staan challengers op. Daarbij valt op dat de economische crisis bedrijven stimuleert om de zaken anders te bekijken, en nieuwe manieren te zoeken om het verschil te maken. En zélfs binnen één bedrijf willen afdelingen zich meer profileren in hun expertise.

Activiteiten

Advies in communicatie

Advies in communicatie

 • Communicatiestrategie met als doel commercieel succes te boeken
 • Opstellen communicatieplan en –aanpak
 • Public relations: relaties met de media
 • Social media? “Love it or leave it”

Business development

Business development

 • Samenwerkingen stimuleren tussen sport, media, cultuur, finance en ICT-Organisaties
 • Merken doen samenwerken en cross-overs opstarten en begeleiden
 • Interactie tussen organisaties en hun klanten – CRM en nadien?

Interim Management

Interim Management

 • Tijdelijke opdrachten in communicatie
 • Algemeen management

Challengers

Wat zijn challengers?

Ervaring leert ons dat uitdagers ervoor zorgen dat er concurrentie is op de markt. “Challengers” of uitdagers doorbreken monopolies of duopolies. Door de challengers worden de kleine spelers groot en blijft de impact van de groten beperkt of wordt deze gereduceerd.

Challengers zijn bedrijven die zich willen opstellen als grootste uitdager van een marktleider.

Voorbeelden zijn er genoeg in de telecom en/of energiesector.

De Challenger federation: samen sterk

Wie challenger is, kan alleen maar baat hebben bij een instantie waar men advies kan verkrijgen op vlak van algemeen management, Human resources, finance en legal & regulatory. Scarlet Blue biedt dit aan.

Onder het motto “Samen sterker” werd de Challenger Federation opgericht door een aantal zelfstandige managers. Het is een samenwerkingsverband van mensen die elk in hun eigen vakgebied hun sporen verdiend hebben binnen challenger organisaties. Wie challenger is, kan alleen maar baat hebben bij een instantie waar men advies kan verkrijgen op vlak van algemeen management, human resources, finance en legal & regulatory.

Samen slimmer. Via de federatie zorgen we voor de mogelijkheid om de informatie en ervaring te centraliseren en ten dienste te stellen via een structurele aanpak.

Neem ook een kijkje op www.belgianchallengers.be

Voorbeelden

Een energiebedrijf wil zich opwerpen als het alternatief voor de grote marktleider

Een energiebedrijf wil zich opwerpen als het alternatief voor de grote marktleider. Dat vereist een aanpassing van de strategie op korte termijn. Om de juiste keuzes maken in een korte tijdspanne is ervaring nodig en die vindt u bij Scarlet Blue. Scarlet Blue helpt de juiste keuzes te maken dankzij de ervaring van zijn managers.

Een grote organisatie met een heel sterke traditie moet een nieuw publiek aantrekken om op lange termijn te kunnen overleven

Een grote organisatie met een heel sterke traditie moet een nieuw publiek aantrekken om op lange termijn te kunnen overleven. Er moeten dus keuzes gemaakt worden zodat de organisatie een jongere doelgroep bereikt en erin slaagt hun interesse blijvend vast te houden. De organisatie zal zich moeten aanpassen aan nieuwe methodes en technologieën.

Sportverenigingen dromen van een CRM systeem om de supporters in kaart te kunnen brengen

Sportverenigingen dromen van een CRM systeem om de supporters in kaart te kunnen brengen. Het implementeren van zo’n duur systeem is zelden een probleem, maar wat gebeurt er nadien? Hoe ga je aan de slag met die gegevens? Hoe haal je er een concreet positief resultaat uit voor club en sponsors? Scarlet Blue helpt bij de analyse van de gegevens en stelt concrete acties voor zodat de investering niet nutteloos was.

Contact

Contacteer scarlet blue

[recaptcha]

Onze medewerkers zijn stuk voor stuk specialisten met ervaring in hun sector en met de flexibiliteit die nodig is om klanten snel vooruit te helpen.

 • Contact: Bart Vandesompele
 • Adres: Lindenpark 12 – 9831 Sint-Martens-Latem
 • mobiel +32/485/200.201
 • Partner Sterk Werk in België (zie www.sterkwerk.nl)